Merican Cloud

Merican Cloud IoT-teknik kan tillhandahålla en rad molntjänster som utrustningshantering, informationsfråga, drifthantering och marknadsföring för butiker.

Internet of Things

Internet Of Things

Genom Merican IoT Control and Management System kan du fjärrstyra switch, servicetid, Bluetooth-ljud och andra kontroller och inställningar för Photon Health Cabin, Photon Beauty Cabin och andra enheter.

Intelligent huddetektion

Genom Merican IoT Control and Management System kan AI intelligent huddetektering realiseras för att enkelt och exakt upptäcka hudkvalitet och hudproblem, och föreslå motsvarande lösningar.

Intelligent huddetektering
Butiksledning

Butiksledning

Genom Merican IoT Control and Management System kan du fjärrstyra och slutföra betalning av butiker och kundmöten genom att röra på fingrarna.

Ny detaljhandel

Genom Merican IoT Control and Management System är vi fast beslutna att skapa en ny detaljhandelsplattform för Merican Choice.

Ny detaljhandel